Navigering

HRSI 160

Artikelnummer: GK10005
  • Irisspjäll

Allmänt
HRSI spjällets konstruktion ger en jämn och centrisk strypning. Vilket ger en jämn strömningsbild med låg ljudnivå. Spjället passar bra för inbyggnad då det är kompakt. HRSI håller täthetsklass C.

Användningsområde
HRSI är ett spjäll avsett för reglering av luftflöde i cirkulära ventilationskanaler. Spjällets uppbyggnad möjliggör en enkel och tillförlitlig flödesmätning. HRSI lämpar sig i montage där det ställs krav på låga ljudvärden och rensningsbara kanaler.

Utförande
Av varmförzinkad stålplåt. Reglage av TPU och PC. Mätnippel av PP. Tätningar av gummi.

Montering
- Monteras på lämpligt avstånd från störningskällor. Spjället får inte belastas med vikten från kanalerna. Se fig.
- Monteringen på kanalsystem likt övriga delar.
- Vid störningsfri mätning är mätnoggrannheten +-5%
- Vid montage enligt figur är mätnoggrannheten +- 10%

Skötsel
- Produkten är under normala driftförhållanden underhållsfri.
- Kan vid behov dammsugas.
- Vid rensning, notera spjällets läge på graderingsskalan. Öppna spjället helt.
- Återställ till tidigare läge efter rensning.