Nyheter


Vi har blivit med Buzzar

Nya el-bilar

I går levererades våra nya el-bilar - två stycken ID.Buzz. Med bättre räckvidd och större lastutrymme kommer bilarna främst att användas för transporter mellan våra anläggningar i Nälden och Ås. Bilarna laddas med ursprungsmärkt förnybar energi från vattenkraft levererad av Fyrfasen Energi. Visst är dom fina!


Bengt Bäckström ny säljare på Hallströms

Välkommen Bengt!

Sedan några veckor har vi förstärkt vår närvaro ute på fältet med Bengt Bäckström som teknisk säljare. Bengt kommer närmast från FläktGroup där han haft motsvarande tjänst. Bengt kommer att resa runt och besöka er och har mjukstartat sin tjänst hos oss med en vecka på Nordbygg. Vill du komma i kontakt med honom når du honom på 0640-17665 eller via e-post till bengt.backstrom@hallstroms.se.


Produktinfo Cirkulära ljuddämpare

Från 2024 förändrar vi brandklassmärkningen på våra cirkulära ljuddämpare HCF-A, HCF-B, HCF-C och HCF-D som lyder under typgodkännande 0037. Detta för att likställa kommunikationen av klassning på motsvarande sätt som flera av våra kollegor i branschen redan gör. 

Grundmärkningen blir E XX, där E står för Integritet(täthet) och XX redovisas som den tid som utrustningen minst har testats med godkänt resultat. Finns krav på EI XX, där E står för Integritet enligt beskrivning ovan och I betyder Isolering. Då hänvisar vi till gällande monteringsanvisningsanvisning för mer detaljerad information och lämpligt produktval.

Från 2020 finns en gemensamhetstolkning mellan KIWA, RISE och Boverket om att det aldrig får vara mindre än 50 mm i 
skyddsavstånd från ljuddämparens yta till brännbart material eller utrymmande personer. Finns utrymmet går det att välja en ljuddämpare med längre skyddsavstånd redan vid projektering och därigenom få fördelar rent fysiskt och ekonomiskt.


Dysa HJN

Dysa (Jet Nozzle) för luftförsörjning med lång kastlängd och låg ljudnivå. Tillverkad av anodiserat 
aluminium. Justerbart utblåsningsvinkel (±30°). Kan lackeras i valfri RAL-kulör.
Finns i dimensioner: Ø250, Ø315, Ø400 och Ø500.

Läs mer här »


Hallströms rör hos EPD-Norge

Sedan december i fjol har är vårt VENT-system med rör och delar funnits registrerade hos EPD. Nu finns även våra rör publicerade hos EPD Norge. En EPD tas fram på ett standardiserat sätt och skall godkännas innan publicering för att kvalitetssäkra innehållet och minska risken för ”green washing”.

Läs mer här »


VENT-detaljer hos EPD Norge

Sedan december i fjol har är vårt VENT-system med rör och delar funnits registrerade hos EPD. Nu finns vår VENT-detaljer även publicerade hos EPD Norge. En EPD tas fram på ett standardiserat sätt och skall godkännas innan publicering för att kvalitetssäkra innehållet och minska risken för ”green washing”.

Läs mer här »