Nyheter


Produktinfo Cirkulära ljuddämpare

Från 2024 förändrar vi brandklassmärkningen på våra cirkulära ljuddämpare HCF-A, HCF-B, HCF-C och HCF-D som lyder under typgodkännande 0037. Detta för att likställa kommunikationen av klassning på motsvarande sätt som flera av våra kollegor i branschen redan gör. 

Grundmärkningen blir E XX, där E står för Integritet(täthet) och XX redovisas som den tid som utrustningen minst har testats med godkänt resultat. Finns krav på EI XX, där E står för Integritet enligt beskrivning ovan och I betyder Isolering. Då hänvisar vi till gällande monteringsanvisningsanvisning för mer detaljerad information och lämpligt produktval.

Från 2020 finns en gemensamhetstolkning mellan KIWA, RISE och Boverket om att det aldrig får vara mindre än 50 mm i 
skyddsavstånd från ljuddämparens yta till brännbart material eller utrymmande personer. Finns utrymmet går det att välja en ljuddämpare med längre skyddsavstånd redan vid projektering och därigenom få fördelar rent fysiskt och ekonomiskt.


Dysa HJN

Dysa (Jet Nozzle) för luftförsörjning med lång kastlängd och låg ljudnivå. Tillverkad av anodiserat 
aluminium. Justerbart utblåsningsvinkel (±30°). Kan lackeras i valfri RAL-kulör.
Finns i dimensioner: Ø250, Ø315, Ø400 och Ø500.

Läs mer här »


Hallströms rör hos EPD-Norge

Sedan december i fjol har är vårt VENT-system med rör och delar funnits registrerade hos EPD. Nu finns även våra rör publicerade hos EPD Norge. En EPD tas fram på ett standardiserat sätt och skall godkännas innan publicering för att kvalitetssäkra innehållet och minska risken för ”green washing”.

Läs mer här »


VENT-detaljer hos EPD Norge

Sedan december i fjol har är vårt VENT-system med rör och delar funnits registrerade hos EPD. Nu finns vår VENT-detaljer även publicerade hos EPD Norge. En EPD tas fram på ett standardiserat sätt och skall godkännas innan publicering för att kvalitetssäkra innehållet och minska risken för ”green washing”.

Läs mer här »


Ladda bilen i Nälden

Nu kan du ställa bilen på laddning hos oss i Nälden. Det finns två stolpar med fyra stycken Typ 2 uttag på 22 kW. Laddarna är kopplade till Monta och deras app laddas ner i Google Play eller AppStore. Pris: 4 kr/kWh. 


Vi är nyckelföretag hos UNHCR

Hallströmgruppens julgåva blev i år ett bidrag på 200.000 kronor till UNHCR och deras arbete med att hjälpa människor på flykt i Ukraina. Förutom pengar har vi även tagit fram material (bockat och skurit) till 48 fältkaminer som kommer att svetsas samman av elever på Jämtlands Gymnasium för vidare transport till Ukraina.
Vår gåva till UNHCR gör att vi blir nyckelföretag 2023 och så här skriver UNHCR om nyckelföretag:
Att låsa dörren är inget märkvärdigt för de flesta. Men när du tvingas på flykt låser du dörren och stoppar nyckeln i fickan utan att veta om du någonsin kommer använda den igen. Nyckeln är tryggheten du en gång hade och hoppet om tryggheten du ska få tillbaka, ett hem. Som nyckelföretag är ni inte bara med och hjälper människor på flykt att överleva, er gåva bidrar också till de globala målen för en hållbar framtid.

Vi hoppas att vårt bidrag kan göra skillnad för många!