Navigering

Ventilationstorn

Untitled Document

Ventilationstorn

Hallströms till- och frånluftstorn serie 100 är en förädling genom flera decennier.

År av produktion och beräkningar har skapat en produkt med låga flödesmotstånd, snygg design och minimalt med underhåll. Tornen är konstruerade för att användas inom industri, offentliga lokaler och flerbostadshus. Intagsluften sugs in genom lutande lameller framför ett mönstrat nät vilket gör att trycket fördelar sig över hela ytan och luften kan tas in utan onödiga hastighetsökningar.

Frånluftstornen är konstruerade för att öka lufthastigheten, det för att motverka att förbrukad luft sugs tillbaka in i intaget i de fall där tornen är placerade i närheten av varandra. Placeringen är oftast direkt på gjuten platta eller på fästplatta direkt på tak. Normalmontage sker genom flänsförband.

Tornen har ett diskret utseende som smälter väl in i omgivningen, den hållbara konstruktionen ger trygg transport av luft under många år framöver.


 Material

Tornen tillverkas normalt i 1,5 mm aluzinkbehandlad stålplåt som sedan skyddsmålas med pulverlack före montage. Det skapar en produkt med hög korrosionsklass och snyggt utseende. Pulverlackering gör det möjligt att välja en egen färgkod utöver våra fyra standardfärger. Bottenfläns, toppnät och dräneringstratt (där det används) tillverkas normalt i rostfritt stål. Alla synliga delar skyddslackeras på samma sätt som aluzinkplåten kvalitet C4. Om miljön eller designen kräver det kan vi tillverka dessa produkter i rostfritt eller syrafast stål.

  • RAL 9006 - Silver
  • RAL 9003 - Vit
  • RAL 9005 - Svart, struktur eller blank
  • RAL 7032 - Ljusgrå
För kulörer utöver ovanstående tillkommer det pristillägg. Kontakta oss för mer information.


 Storlekar

Tornen tillverkas i standardutförande i storlekarna 630, 800, 1000, 1250, 1400 och 1600 mm. På begärn tillverkar vi tornen upp till 2200 mm. Normalhöjden är 3000 mm vilket gör att transporten till slutanvändaren kan ske i ett stycke. Tornen kan tillverkas i valfri höjd och höjder över 3000 mm anges vid beställning med separat artikelnummer för 1000 mm sektioner. Lyftöglor sitter monterade vilket gör att slutmontage kan genomföras på minimal arbetstid och utan risk att torn och lameller skadas vid monteringen. Är tornen höga delas rören med flänsförband eller iskjut.

Ladda ner lista för tornfläns »


 Underhåll

Våra produkter är näst intill underhållsfria men vi rekommenderar att en visuell besiktining genomförs en till två gånger per år beroende på omgivande miljö och tornens belastning, mest för att undersöka så att näten inte är igentäppta av kvistar och löv


 Kundanpassning

Under många år av önskningar från kunder, arkitekter eller på grund av att konstruktionenkrävt det har vi tillverkat en rad olika, kundanpassade lösningar.
Vi kan stoltsera med följande erfarenheter:

  • Torn tillverkade i 4 mm cortén, obehandlade och vindpinade vid Norges kust
  • Höga torn, dubbla 1000 mm torn med en totalhöjd på 17 meter.
  • Kombinerade torn med frånluft inmonterat i intaget, totaldiameter på 3000 mm för att få igenom rätt mängd luft.
  • Syrafasta torn med en diameter på 2200 mm för aggresiva industrimiljöer.
  • Helisolerade torn för att minimera stora temperaturskillnader och undvika kondens.