Miljö och kvalitet

Miljön i fokus

Miljön i fokus

Vår ambition är att med kompetens och engagemang driva företaget resurseffektivt, inte bara ekonomiskt utan även miljömässigt. Inga utsläpp, låg energiförbrukning i våra fabriker och maximal återvinning av insats och råmaterial.
Vår verksamhet drivs till 100% av förnyelsebar kraft och vi jobbar med råvara och emballage med ingående återvunnet material.
Våra produkter miljövardeklarerade i EPD och EPD Norge.

Vår miljöpolicy innebär att vi ska tillverka produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta ska uppnås genom att vi fortlöpande utbildar oss i verksamhetens miljöaspekter, kritiskt granskar och miljöanpassar våra produkter, optimerar våra tillverkningsmetoder för att utnyttja råvaran med minimalt spill samt anpassar våra processer för att minimera förbrukning av energi och vatten.

Hallströms är ett familjeföretag som drivs av fjärdegenerationen. För oss är det viktigt att både närområdet och jorden som helhet fortsätter att vara en bra plats att bo och leva på – för våra framtida generationer.

Ett starkt förtroendekapital

Hallströms är en trygg samarbetspartner som levererar rätt kvalitet utifrån kundernas specifikation och förväntningar.

Kvalitet handlar framförallt om nöjda kunder. Vi är nöjda när våra kunders krav är uppfyllda och när vi varit lyhörda och haft bra dialog. För att nå dit måste våra medarbetare ha rätt utbildning och en säker och trivsam arbetsplats. Våra verksamhetssystem och produktionsmetoder måste hela tiden förbättras och det gör vi genom att utsätta dem för ständig granskning. Dessutom ställer vi krav på våra leverantörer som måste hålla minst samma kvalitet på inleveranser som vi håller på utgående leveranser. Det här är en sammanfattning av vårt kvalitetsarbete, ett arbete som ständigt är aktuellt och aldrig blir färdigt.

Kontroll - Certifiering ISO 9001

System VENT kontrolleras dagligen med stickprov under tillverkning, samt med ankomstkontroll av ingående material.
I enlighet med gällande kontroll avtal med RISE sker detta regelbundet.
Vi har har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller Tillverkning, utveckling och försäljning av kanalsystem med tillbehör för komfort- och industriventilation samt modulskorstenar.

Soliditet Diamond Award

Hallströms tillhör den exklusiva skara på 94 företag av totalt 300 000 som tilldelats priset Soliditet Diamond Award.
För att få priset och behålla högsta kreditvärdighet så krävs att företaget har levt upp till mer än 2400 kriterier under 20 års tid.