Ladda nerEPD

Vårt VENT-system med rör och detaljer är registrerat hos EPD - The International EPD System. EPD är en Miljövardeklaration som kort sagt berättar om miljöpåverkan på en produkt från vaggan till graven. Via länkarna nedan hittar ni mer information samt nedladdningsbara dokument.

VENT - Folded circular ventilation ducts
VENT - Ventilation details

EPD-Norge

Våra VENT-detaljer och rör finns även registrerade hos EPD-Norge.
Svanens husportal

Hallströms VENT Kanalsystem är listade i Svanens husportal och kan användas i Svanen-märkt byggande.

Observera att produkterna inte är Svanenmärkta då det för närvarande inte finns några kritierier att certifiera mot när det gäller ventilationsprodukter. Ljuddämpare omfattas inte av Svanens materialkrav och finns därför inte registrerade i husproduktportalen.

Produkterna är listade i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.
The products are listed in the database for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

Våra produkter finns listade hos Nordic-Ecolabel »

Vi är anslutna till NPA

C. Hallströms Verkstäder är anslutna till Näringslivets Producentansvar som producentansvarsorganisation (PRO)


LADDA NER ANSLUTNINGSBEVIS »Imkanal 2022 - ett branchgemensamt samarbete

Vårt kanalsystem för imkanaler är lättmonterat och tillmötesgår kraven för kanaler enligt Imkanal 2022 klass 1a och får därför användas vid all typ av matlagning med köksutrustning som drivs genom förbränning av fasta eller flytande bränslen. Öppna katalog»

Vårt unika system med dubbla tätningar ser till att klara täthetsklass C vid normala förhållanden och i händelse av brand expanderar den svällande brandlisten för att förhindra att brandgaser läcker utanför kanalen. Tätningen för lufttäthet är tillverkad av silikongummi för högre temperaturer som garanterar extra lång livslängd.

Rör och rördelar är utkragade på en sida för att garantera att inga vätskor eller avsättningar ska kunna rinna ut från kanalens insida.

Hallströms kanalsystem HEAT tillmötesgår kraven enligt klass 1a


Hallströms VENT Kanalsystem

Klicka på bilderna för att ladda ner våra kataloger 

Hallströms INTERIOR Kanalinklädnad

Klicka på bilderna för att ladda ner våra kataloger 

Hallströms HEAT Imkanalsystem

Klicka på bilderna för att ladda ner våra kataloger


HEAT

Övrigt sortiment

Klicka på bilderna för att ladda ner våra kataloger

Sortiment Pulverlack

Sortiment Magnelis

Sortiment Rostfritt/Syrafast

Sortiment DUST

Sortiment Svanhalsar

Sortiment Torn