Ladda ner


EPD

Vårt VENT-system med rör och detaljer är registrerat hos EPD - The International EPD System. EPD är en Miljövardeklaration som kort sagt berättar om miljöpåverkan på en produkt från vaggan till graven. Via länkarna nedan hittar ni mer information samt nedladdningsbara dokument.

VENT - Folded circular ventilation ducts
VENT - Ventilation details

Hallströms VENT Kanalsystem är listade i Svanens husportal och kan användas i Svanen-märkt byggande.

Observera att produkterna inte är Svanenmärkta då det för närvarande inte finns några kritierier att certifiera mot när det gäller ventilationsprodukter. Ljuddämpare omfattas inte av Svanens materialkrav och finns därför inte registrerade i husproduktportalen.

Produkterna är listade i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.
The products are listed in the database for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

Våra produkter finns listade hos Nordic-Ecolabel »


Vi är anslutna till FTI

C. Hallströms Verkstäder är anslutna till FTIImkanal 2012 - ett branchgemensamt samarbete

De nya byggreglerna från Boverket (BBR19) som träde i kraft den 1 januari 2012 förändrade och skärpte kraven på imkanaler jämfört med tidigare regler. De nya reglerna liknar rekommendationerna i Imkanal 2012. Samverkansgruppen har tillsammans uttolkat reglerna i sin helhet i den nya rekommendationen Imkanal.se 2012:2, som är en uppdatering av Imkanal 2012.

Imkanal.se 2012:1 har tagits fram av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund SSR, Entreprenörsföretagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Paroc samt Fluetec.

Denna branschrekommendation är avsedd att användas som utformningsunderlag inför installation eller byggnation av imkanaler. Branschrekommendationen kan även användas vid ombyggnad eller ändring av imkanaler, och förenklar för beställaren att ställa relevanta krav på det färdiga imkanalsystemet.

Dock är skriften inte avsedd att åberopas i befintliga anläggningar. Branschrekommendationen baserar sig på föreskriftskrav och allmänna råd i Boverkets byggregler samt av under förordet angivna myndigheter, organisationer och företag gjorda tolkningar av regelverket, uttryckta som anvisningar och vägledningar till reglerna.

Hallströms kanalsystem HEAT tillmötesgår kraven enligt klass 1a


Hallströms VENT Kanalsystem

Klicka på bilderna för att ladda ner våra kataloger 

Hallströms INTERIOR Kanalinklädnad

Klicka på bilderna för att ladda ner våra kataloger 

Hallströms HEAT Imkanalsystem

Klicka på bilderna för att ladda ner våra kataloger


HEAT Sverige

HEAT Norge