Ny tornbroschyr


Nu kan ni läsa om våra lufttorn och markdelar i vår nya broschyr!

År av produktion och beräkningar har skapat en produkt med låga flödesmotstånd, snygg design och minimalt med underhåll. 
Tornen är konstruerade för att användas inom industri, offentliga lokaler och flerbostadshus. Intagsluften sugs in genom lutande 
lameller framför ett mönstrat nät, nätets konstruktion gör att trycket fördelar sig över hela ytan och luften kan tas in utan onödiga 
hastighetsökningar. Frånluftstornet är konstruerat för att öka lufthastigheten, det för att motverka att förbrukad luft sugs tillbaka in i intaget i de fall där tornen är placerade i närheten av varandra. 
Placeringen är oftast direkt på gjuten platta eller på fästplatta direkt på tak. Normalmontaget sker genom flänsförband. Tornen har ett diskret utseende som smälter väl in i omgivningen. Den hållbara konstruktionen ger trygg transport av luft under många år framöver.

Klicka på bilden för att läsa mer om våra torn.