Nyheter


Rundtur på vår nya anläggning i Ås

Har du inte hunnit besöka oss och vår nya anläggning i Ås ännu? Ingen fara, här kan du få en snabbtur i och kring anläggningen. Luta dig tillbaka och häng med!


Foto: Johan Hallström

Bilder från Öppet Hus

En tillbakablick på vårt Öppet Hus bilder hittar du här. Återigen stort tack till er alla som kom och gjorde dagen till en riktig höjdardag!
Klicka på bilden nedan för att komma till bilderna.

Film från Öppet Hus

Under Öppet Hus-dagen gjorde Johan Hallström en film som finns att se här!

Hallströms levererar till SCA:a nya massafabrik

SCA satsar 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik. Den nya fabriken, som kommer att startas i juni 2018, kommer att bli en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft. Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Projektet har fått namnet Helios, efter solens gud i den grekiska mytologin. Genom Helios får Timrå och Norrland en massafabrik som i decennier framåt kommer att skapa tillväxt, sysselsättning och välfärd i Norrland. Östrands massafabrik i Timrå kommun producerar idag 430 000 ton blekt barrsulfatmassa. Ungefär hälften används i SCAs egen produktion av hygien- och tryckpapper. Resterande säljs till externa kunder. Efterfrågan på blekt barrsulfatmassa är stor och bottnar bland annat i en växande efterfrågan på tissue (mjukpapper). Östrand producerar också 95 000 ton kemisk termomekanisk massa – CTMP – för bland annat hygien- och förpackningsprodukter.

Vi på Hallströms levererar delar till processventilationen. Systemet byggs av Hallströms i Nälden och tillverkas i aluminium i dimensioner från 630 mm upp till 1600 mm.