Stora Inneklimatpriset


Hallströms INTERIOR tävlar i Stora Inneklimatpriset

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset - tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

Hallströms deltar med INTRIOR-systemet som vi tycker väl uppfyller kriterierna. Systemet är innovativt, det bidrar till ett estetiskt bra inomhusklimat samt kanske den största vinningen - det är resurseffektivt att montera och systemet gör att man kan bo kvar under tiden installationen görs.