Personal

Nils-Åke Hallström

Nils-Åke Hallström

VD

E-post
Maria Hallström

Maria Hallström

vVD

E-post
Lars Molander 0640-14642

Lars Molander

Sälj- och Marknadsansvarig

E-post
Mattias Linderström
Mattias Linderström

Teknisk Säljare

E-post

Peter Evaldsson
Peter Evaldsson

Försäljning Sverige

E-post

Anders Ackeflo
Anders Ackeflo

Försäljning Norge

E-post

Jonna Sture
Jonna Sture

Försäljning Finland

E-post

Patrik Lundkvist
Patrik Lundkvist

Försäljning Special

E-post

Lars Hestner
Lars Hestner

Logistik/Planering

E-post

Håkan Sjögren
Håkan Sjögren

Inköp

E-post

Sören Nyh
Sören Nyh

Råmaterial

E-post

John Jonsson
John Jonsson

Konstruktion/Projekt

E-post

Kristoffer Hallström
Kristofer Hallström

Produktionsansvarig

E-post

Tomas Wiklund
Tomas Wiklund

Konstruktion

E-post

Ulf Nutti
Ulf Nutti

Konstruktion

E-post

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist

Konstruktion

E-post

Anders Hestner
Anders Hestner

Produktionsplanering

E-post

Malin Bergström
Malin Bergström

Produktionsplanering

E-post

Lars-Leon Lundberg
Lars-Leon Lundberg

Arbetsledare Special

E-post

Daniel Drewsen
Daniel Drewsen

Arbetsledare Svets

E-post

Håkan Johansson
Håkan Johansson

Arbetsledare Näldenverken

E-post

Tomas Wallin
Tomas Wallin

Platschef Ås

E-post

Anders Jonsson
Anders Jonsson

Drifttekniker

E-post

Fredrik Larsson
Fredrik Larsson

Drifttekniker

E-post

Heinz Hoffman
Heinz Hoffman

Drifttekniker

E-post

Heinz Hoffman
Erik Persson

Drifttekniker

E-post

Jens Norrlund
Jens Norrlund

Drifttekniker

E-post

Catharina Karlstrand
Catharina Karlstrand

Ekonomiansvarig

E-post

Christelle Hallström
Christelle Hallström

Löner

E-post

Carina Hemmingsson
Carina Hemmingsson

Ekonomiadministration/Växel

E-post

Linda Danielsson
Linda Danielsson

Ekonomi

E-post

Rosa Stolt
Rosa Stolt

HR

E-post

Karin Hallström
Karin Hallström

Växel

E-post

Per Danielsson
Per Danielsson

Kommunikation/IT

E-post